Referencie

Náš Tím


 • MUDr. Martin Čaradský  stomatológ

 
 • Vzdelanie:

 • 1996 - 2000 - Gymnázium Topoľčany

  2001 - 2007 - LFUK - Odbor stomatológia

  2010 - Atestácia 1. stupňa SZU Bratislava

  2011 - Certifikát z dentoalveolárnej chirurgie

  2011 - Protetická preparácia na schodík - Žilina
 
 • Prax:

 • 2007 - 2008 - Súkromná stomatologická ambulancia Staré Mesto Bratislava

  2008 - 2012 - GA dental stomatologické centrum Ivanka pri Dunaji

  2012 - Vlastná stomatologická ambulancia

 • Sylvia Moringová - zubná asistentka


Certifikáty